Půjčovna lešení

Ceník - lešení Plettac 70

Pronájem
Montáž
Demontáž
Pronájem sítí
Montáž sítí
Demontáž sítí
Geotextílie pod lešení 

2 – 3,5 Kč/m²/den
55 – 75 Kč/m
²
40 – 60 Kč/m²
10 Kč/m²/měsíc
10 Kč/m²
5 Kč/m²
20 Kč/m²